Yayınlar

Özetler Kitabı

İndirmek İçin Tıklayınız

Bildiriler Kitabı

İndirmek için Tıklayınız

Ulusal Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap

Her katılımcı isteğe bağlı olarak Ulusal Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.

Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diğer koşullarını sağladıktan sonra bildiriler yayınlanır.

Ulusal Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.

Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap

Her katılımcı isteğe bağlı olarak Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.

Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diğer koşullarını sağladıktan sonra bildiriler yayınlanır.

Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.

Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

Dergilerde Yayın

Kongreye özel Aralık 2021 tarihinde TESAM AKADEMİ Dergisi’nin Türkiye-Avrupa İlişkileri Özel Sayısı yayınlanacaktır. Her katılımcı isteğe bağlı olarak bildirisini, dergilerin editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra TESAM Akademi Hakemli Dergisi’nde yayınlatabilir. Kabul ve onay süreci dergilerin yayın kurullarına aittir.