Bildiri Gönder

Özet Bildiri Gönderimi

Her katılım başvurusunda “TESAM Bildiri Gönderim Şartları” çerçevesinde Türkçe ve İngilizce bir bildiri özeti (en fazla 300 kelime) ve akademik pozisyonu ile ilgi alanlarını içeren bir kısa özgeçmişin (en fazla 100 kelime) yer aldığı “Özet Gönderme Formu” gönderilmelidir.

Katılımcılar Kongre’ye Türkçe veya İngilizce sunumları ile katılabilirler. Kongre’ye gönderilen bildiri özetleri, özet bildiri kitapçığında basılacaktır. Gönderilen özet metinler, ISBN’li e-kitap ve matbu baskı formatında yayınlanacaktır.

Tam Metin Bildiri Gönderimi

  1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak sunulabilir.
  2. Bildiriler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 11 punto Cambria olarak yazılmalıdır.
  3. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 11 punto kalın, tümü büyük harf ve Cambria olarak yazılmalıdır.
  4. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 11 punto ve Cambria olarak hazırlanmış 150 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.
  5. Türkçe sunulan bildirilerde, bildirinin en sonunda en az 750 kelime olacak şekilde bir İngilizce özet verilmelidir.
  6. Tam metin bildiriler; tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
  7. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “Chicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ ), (Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=w_MURP3_MrU)

Gönderilen tam metinler, ISBN’li bir e-kitap formatında yayınlanacaktır.

Bildiri Sunma Hakkı

Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olup, özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Her katılımcı ancak bir bildiri ile kongreye katılım sağlayabilir. Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul / ret biçiminde olacaktır.

Kongreye Bildiri Gönderme

Kongreye bildiri gönderen herkes aşağıdaki kayıt linkine tıklayarak kayıt formunu doldurmalıdır. Ayrıca, özetler [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir.

TESAM-2021-Uluslararası Türkiye-Avrupa İlişkileri Sempozyumu-Başvuru Belgesi İçin Tıklayınız

Not: Bildiriler [email protected] mail adresine gönderilecektir. Yukarıda linkten Başvuru Dosyasını indirebilirsiniz.

Not: Bildiriler [email protected] mail adresine gönderilecektir.